Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

RAÄ 327 Mälby : Klicka för att öppna i nytt fönster.

RAÄ 327 Mälby

Foto: Bengt A Lundberg - 2009-04-17

RAÄ-nr 327. Bronsbleck som överlämnades samtidigt med benfragmentet (föregående bild). Det finns ett litet upphängningshål i ena änden. Diffusa ristningslinjer kan ses på några ställen på amulettens båda sidor.

ND34619

 

Tillinge

Uppland

Enköping

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.