Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U1034 Tensta kyrka : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U1034 Tensta kyrka

Foto: Bengt A Lundberg - 2010-10-06

RAÄ-nummer Tensta 90:1. Inskriften lyder: "Torbjörn och Torsten och Styrbjörn läto resa stenen efter Torfast, sin fader. Öpir ristade". Runstenen står rest på kyrkogården några meter söder om kyrkan.

ND33032a

 

Tensta

Uppland

Uppsala

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Riksintressen

Runor

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Tensta 90:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.