Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U668 Kålsta : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U668 Kålsta

Foto: Bengt A Lundberg - 2010-10-06

RAÄ-nummer Häggeby 72:1. Inskriften lyder: "Stärkar och Hjorvard läto resa denna sten efter sin fader Gere, som satt västerut i tingalidet. Gud hjälpe själen." Stenen står intill en torpstuga i Kolsta i sluttningen mot en åker.

ND33108a

 

Häggeby

Uppland

Håbo

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Riksintressen

Runor

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Häggeby 72:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.