Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Fornminnesinventering : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Fornminnesinventering

Foto: Rikard Sohlenius - 2006-08-17

Kokgrop efter vägen mellan Nikkaloukta och Kiruna. Fornminnesinventering.

rs_0076

 

Jukkasjärvi

Lappland

Kiruna

Norrbotten

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Miljöer

Fjällmiljö

Fornminnen

Boplatser och visten

Kokgrop

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.