Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sö162 Råby : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sö162 Råby

Foto: Erik Brate - Ok�nt datum

RAÄ-nummer Bärbo 87. Nuvarande plats i Täckhammar. Ursprunglig plats vid Råby-Rönö kyrka. Inskriften lyder: Gunnlev, Sigmund höggo stenen efter Skärder.

rbso00004

 

Bärbo

Södermanland

Nyköping

Södermanland

Sverige

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Bärbo 87

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.