Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Visby ringmur : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Visby ringmur

Foto: Lars Kennerstedt - 2011-07-08

RAÄ-nummer Visby 105:1. Innanför ringmuren i det norra hörnet, mot sydöst. Teckning av Per Arvid Säve 1846.

pasatlas1851010

 

Visby

Gotland

Gotland

Gotland

Sverige

Säve, Per Arvid

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Övrigt

Teckning

Fornminnen

Befästningsanläggningar

Stadsvall/stadsmur

Byggnadsminnen:Statl

Raä-Fastigheter

Världsarv

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Manuell inmatning (inexakt position)

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

Extern Länk

P A Säve Visual arkiv

FMIS Fornsök

Visby ringmur

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.