Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U100 Skälby : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U100 Skälby

Foto: Bengt A Lundberg - 2011-04-18

RAÄ-nummer Sollentuna 67:1. Inskriften lyder: " Gyrid lät resa stenen efter Ulvkel, sin son och Gye... sin broder och efter Holmdis, sin syster".

ND33769a

 

Sollentuna

Uppland

Sollentuna

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Sollentuna 67:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.