Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U45 Törnby : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U45 Törnby

Foto: Bengt A Lundberg - 2011-04-18

RAÄ-nummer Skå 16:1. Inskriften lyder: "Saxe lät hugga stenen och göra bro efter....., sin moder".

ND33799a

 

Skå

Uppland

Ekerö

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Skå 16:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.