Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Visborgs slott : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Visborgs slott

Foto: Lars Kennerstedt - 2011-07-08

RAÄ-nummer Visby 65:1. Mot söder. Teckning av Per Arvid Säve 1846.

pasatlas1851026

 

Visby

Gotland

Gotland

Gotland

Sverige

Säve, Per Arvid

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Övrigt

Teckning

Fornminnen

Befästningsanläggningar

Borg

Världsarv

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

Extern Länk

P A Säve Visual arkiv

FMIS Fornsök

Visborgs slott

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.