Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Stenkors vid Bondarve : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Stenkors vid Bondarve

Foto: Lars Kennerstedt - 2012-07-03

RAÄ-nummer Guldrupe 14:1. Medeltida stenkors med runinskription: "Bedjen för Jakobs själ i Annunganänge, som Nikulas slog ihjäl". Teckning av Per Arvid Säve 1850.

pasatlas1850005

 

Guldrupe

Gotland

Gotland

Gotland

Sverige

Säve, Per Arvid

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Övrigt

Teckning

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Minnesmärke

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Guldrupe 14:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.