Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Stenkors vid Rute kyrka : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Stenkors vid Rute kyrka

Foto: Lars Kennerstedt - 2012-07-03

RAÄ-nummer Rute 15:1. Medeltida stenkors. Nu i Gotlands museum. Teckning av Per Arvid Säve 1850

pasatlas1850007

 

Rute

Gotland

Gotland

Gotland

Sverige

Säve, Per Arvid

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Övrigt

Teckning

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Minnesmärke

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Rute 15:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.