Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Skatelöv gravfält : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Skatelöv gravfält

Foto: Lars Kennerstedt - 2015-10-02

Raä-nr: Skatelöv 111:1, 112:1, 113:1 m.fl. Omfattande fornlämningsområde som domineras av olika slags gravanläggningar samt en runsten (Sm 7). Lavering från 1800-talets början från Liljegrens samling.

htsm0350

 

Skatelöv

Småland

Alvesta

Kronoberg

Sverige

Liljegren, Johan Gustaf

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Övrigt

Måleri - ej arkitekturbunden

Lavering

Fornminnen

Gravar

Gravfält

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Manuell inmatning (inexakt position)

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Skatelöv 112:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.