Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Skatelöv gravfält : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Skatelöv gravfält

Foto: Lars Kennerstedt - 2015-10-02

Raä-nr: Skatelöv 111:1, 112:1, 113:1 m.fl. Omfattande fornlämningsområde som domineras av olika slags gravanläggningar samt en runsten (Sm 7). Ur "Samlingar för Nordens fornälskare", band 1, 1822 av N.H. Sjöborg.

htsm0351

 

Skatelöv

Småland

Alvesta

Kronoberg

Sverige

Sjöborg, Nils Henrik

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Fornminnen

Gravar

Gravfält

Övrigt

Litografi

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Manuell inmatning (inexakt position)

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.