Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Skatelöv gravfält : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Skatelöv gravfält

Foto: Lars Kennerstedt - 2015-10-02

Raä-nr: Skatelöv 111:1, 112:1, 113:1 m.fl. Omfattande fornlämningsområde efter Skatelövfjordens västra sida, som domineras av olika slags gravanläggningar samt en runsten (Sm 7). Tuschteckning troligen av Peter Rudebeck från 1680-talet.

htsm0354

 

Skatelöv

Småland

Alvesta

Kronoberg

Sverige

Rudebeck, Peter

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Övrigt

Teckning

Fornminnen

Gravar

Gravfält

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Manuell inmatning (inexakt position)

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.