Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sö311, Sö312, Sö313 Holmfastristningen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sö311, Sö312, Sö313 Holmfastristningen

Foto: Harald Faith-Ell - 1930-06-21

RAÄ-nummer Södertälje 104:1. Runristningar på berghäll vid gamla Turingevägen (idag Holmfastvägen). Uppmålad av Elias Wessén. Den vänstra inskriften på Sö 311 lyder: Holmfast lät rödja väg efter Inge-, sin goda moder. Inskriften i mitten på Sö 312 lyder: Holmfast lät rödja väg och göra bro efter Gammal, sin fader, som bodde i Näsby. Gud hjälpe hans ande! Östen [ristade]. Sö 313 längst till höger visar ett fyrfotadjur utan runinskrift.

rbso00008

 

Södertälje

Södermanland

Södertälje

Stockholm

Sverige

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Södertälje 104:1

Extern Länk

Wikipedia

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.