Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sö292 Grödinge, Bröta : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sö292 Grödinge, Bröta

Foto: Lars Kennerstedt - 2016-02-02

Raä-nr: Grödinge 215:1. Runsten vid Östra Bröta ("Brötastenen"). Inskriften lyder: "Vigmar lät resa denna sten efter Jörunde, sin frände och kamrat och s broder." Laverad teckning av Richard Dybeck från 1850-talet.

htso0060

 

Grödinge

Södermanland

Botkyrka

Stockholm

Sverige

Dybeck, Richard

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Övrigt

Lavering

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

Extern Länk

Södermanlands Runinskrifter

FMIS Fornsök

Grödinge 215:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.