Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Nyköpingshus : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Nyköpingshus

Foto: Lars Kennerstedt - 2016-09-22

Raä-nr: Nyköping 64:1. Kungstornet i bildens mitt. Blyertsteckning av Carl Svante Hallbeck från 1800-talets senare hälft.

htso0084

 

Nyköping

Södermanland

Nyköping

Södermanland

Sverige

Hallbeck, Carl Svante

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Övrigt

Teckning

Fornminnen

Befästningsanläggningar

Borg

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Nyköping 64:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.