Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sö331 Skämby : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sö331 Skämby

Foto: Lars Kennerstedt - 2016-11-23

Raä-nr: Åker 118:2. Runristning på flyttblock. Texten lyder: "Birger och Holma läto göra dessa märken efter Holme, sin gode son, (och efter) Holmvi, sin dotter. Gud hjälpe deras själ!" Blyertsteckning av Richard Dybeck från 1855.

htso0307

 

Åker

Södermanland

Strängnäs

Södermanland

Sverige

Dybeck, Richard

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Övrigt

Teckning

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Åker 118:2

Extern Länk

Södermanlands Runinskrifter Sö 331 Skämby

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.