Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sö331 Skämby : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sö331 Skämby

Foto: Lars Kennerstedt - 2016-11-23

Raä-nr: Åker 118:2. Runristning på flyttblock. Texten lyder: "Birger och Holma läto göra dessa märken efter Holme, sin gode son, (och efter) Holmvi, sin dotter. Gud hjälpe deras själ!" Tuschteckning, troligen tillhörand J.G. Liljegrens samling fån 1800-talets början. OBS, bilden vänd till vänster för textens skull.

htso0308

 

Åker

Södermanland

Strängnäs

Södermanland

Sverige

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Övrigt

Teckning

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Åker 118:2

Extern Länk

Södermanlands Runinskrifter Sö 331 Skämby

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.