Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U590 Knutby : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U590 Knutby

Foto: Lars Kennerstedt - 2017-01-30

Raä-nr: Knutby 36:1. Runsten vid Burvik. Texten lyder: "Ragnbjörn lät resa stenen efter sin . . . Vighjälm och Fulluge, Frögers arvinge. Östen
(ristade)." Tuschteckning av Carl Hagelberg 1726.

htup175

 

Knutby

Uppland

Uppsala

Uppsala

Sverige

Hagelberg, Carl

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Övrigt

Teckning

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Knutby 36:1

Extern Länk

U590 Knutby i Sveriges Runinskrifter

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.