Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U484 Lagga : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U484 Lagga

Foto: Lars Kennerstedt - 2017-01-30

Raä-nr: Lagga 40:1. Runsten strax söder om Kasby gård. Inskriften lyder: "Öring lät resa stenen efter Vidfare, sin fader." Lavering troligen från 1700-talet.

htup187

 

Lagga

Uppland

Knivsta

Uppsala

Sverige

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Övrigt

Måleri - ej arkitekturbunden

Lavering

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Lagga 40:1

Extern Länk

U484 Lagga i Sveriges runinskrifter

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.