Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U693 Navsta, Torsvi : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U693 Navsta, Torsvi

Foto: Lars Kennerstedt - 2017-02-27

RAÄ-nummer Torsvi 6:1. Ristningen, som är ornamental och saknar runor, föreställer två motställda djur. Tuschteckning av Olof Hermelin troligen från 1870-talet.

htup390

 

Torsvi

Uppland

Enköping

Uppsala

Sverige

Hermelin, Olof

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Övrigt

Teckning

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Torsvi 6:1

Extern Länk

U693 Navsta Torsvi i Sveriges Runinskrifter

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.