Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Ingvarsstenen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Ingvarsstenen

Foto: Leif Gren - 2017-06-24

Inskriften lyder: Tola lät resa denna sten efter sin son Harald, Ingvars border. De foro manligen fjärran efter guld och österut gav örnen (mat), dog söderut i Särkland.

LG7928

 

Kärnbo

Södermanland

Strängnäs

Södermanland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Byggnadsminnen:Statl

Riksintressen

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Kärnbo 33:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.