Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U699 Amnö : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U699 Amnö

Foto: Lars Kennerstedt - 2018-06-14

Raä-nr: Veckholm 45:1. Runstenen står nu vid Ekholmens park. Texten lyder i översättning: "Ingelev lät resa stenen efter Brune, sin make. Han dog i Danmark i vita kläder. Balle ristade.". Tuschteckning av Olof Hermelin, troligen från 1870-talet.

htup679

 

Veckholm

Uppland

Enköping

Uppsala

Sverige

Hermelin, Olof

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Övrigt

Teckning

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Veckholm 45:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.