Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Ög31, Ög32, Ög33 Å kyrkogård : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Ög31, Ög32, Ög33 Å kyrkogård

Foto: Arthur Nordén - 1942

Runstenar Ög 31 (RAÄ-nummer Å 5:1), Ög 32 (RAÄ-nummer Å 5:2) och Ög 33 (RAÄ-nummer Å 5:3) på Å kyrkogård. Inskrifterna lyder (enligt Östergötlands runinskrifter, 1911-18): Ög 31: Frösten reste denna sten efter Sigmund och mindre glad ditförde han bördan. Ög 32: Sven(?) och Torbjörn och Sandar, de reste denna sten efter Torkel, sin broder, son till systern. Ög 33: (N.N. reste denna sten) efter Säbjörn, sin fader.

0312-01

 

Å

Östergötland

Norrköping

Östergötland

Sverige

Utgången upphovsrätt

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.