Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U11 Adelsö Hovgården : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U11 Adelsö Hovgården

Foto: Leif Gren - 2017-10-21

RAÄ Adelsö 46:1. Inskriften lyder: Tyd du runorna! Rätt lät rista dem Tolir, bryte i Roden, åt konungen. Tolir och Gylla lät rista (dessa runor), båda makarna efter sig till en minnesvård. Håkon bjöd rista..

LGIMG_2314

 

Adelsö

Uppland

Ekerö

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Miljöer

Odlingslandskap

Betesmark

Runor

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Adelsö 46:1

Extern Länk

Wikipedia

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.