Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Bildanvändning och publicering

Bildanvändning

Bilderna man ser i Kulturmiljöbild är lågupplösta, jpeg-komprimerade. De är inte retuscherade eller helt färgbalanserade, men ska innehålla all rimlig information som normalt behövs för arbete vid datorskärmen.

Alla bilder som Riksantikvarieämbetet visar, som inte tillhör en annan institution, är fria att använda kommersiellt.

Vi använder oss av licensieringsformen Creative Commons (CC) som på ett enkelt sätt beskriver hur man får använda en bild, se mer under http://www.creativecommons.se . Vi använder oss av främst två kategorier: PD = Public Domain, d v s bildens upphovsrätt är utgången, samt CC:BY, d v s Riksantikvarieämbetet äger fortfarande upphovsrätten och vi vill därför att fotografens och vårt namn sätts ut vid bilden. Vi önskar att dessa riktlinjer även gäller för bilder där upphovsrätten är utgången. Uppmärkningen med licenserna pågår fortlöpande. Ytterligare licenskategorier kan komma att användas. Vid frågor om bildanvändning kontakta oss på kmb@raa.se.

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.