Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Bildbeställning/Prislista

Beställa bilder

När du funnit bilden du önskar beställa i högupplöst format klickar du på länken "Lägg i varukorgen" som finns ovanför vald bild. Under fliken "Varukorg" ovan samlas sedan dina bildbeställningar, där du sedan fyller i ytterligare nödvändiga uppgifter.

Gäller det förfrågningar om eller beställning av bilder som inte finns i Kulturmiljöbild tar du kontakt med enheten för Arkiv och bibliotek via e-post: ata@raa.se eller kmb@raa.se.

Kostnad

Från och med 2012 slopar Riksantikvarieämbetet publiceringsavgifter vid kommersiell bildanvändning. Priset för en beställd enskild bild är därför en framställningskostnad. Se vidare under fliken "Prislista".

 

Prislista

Pris

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.