Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U112 Flyttblocket i Ed : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U112 Flyttblocket i Ed

Foto: Bengt A Lundberg - 1986-07-29

Runblock med ristning på två sidor. Inskriften på södra sidan lyder: Ragnvald lät rista runorna efter Fastvi sin moder, Onäms dotter, hon dog i Ed. Gud hjälpe hennes ande.

fd860102

364510111103:044

Ed

Uppland

Upplands-Väsby

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Ed 73:1(1)

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.