Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Nä11 Hummelstastenen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Nä11 Hummelstastenen

Foto: Bengt A Lundberg - 1995-05-15

RAÄ-nummer Stora Mellösa 80:1. Från Tälje bro, Odensbacken, Askers sn. Nu vid Hummelsta, St. Mellösa sn. Inskriften lyder: Björn och Gervat lät resa denna sten efter Ebjörn , sin fader. Gud hjälpe hans själ.

ff950425

465116111510:013

Asker

Närke

Örebro

Örebro

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Stora Mellösa 80:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.