Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

ÖlNf1932 Alböke : Klicka för att öppna i nytt fönster.

ÖlNf1932 Alböke

Foto: Bengt A Lundberg - 1991-08-13

Runsten vid Alböke kyrka, RAÄ-nummer Alböke 48:1. Inskriften är mycket sliten. Den tydbara delen lyder: ..och efter Öd-..

fd911813

461216131757:017

Alböke

Öland

Borgholm

Kalmar

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Byggnadsverk

Religionsutövning - kyrkor

(01) Exteriörer, detaljer

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Alböke 48:1

Bebyggelseregistret

ALBÖKE KYRKA

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.