Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Kat nr 042 Timbleben för garntvinning : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Kat nr 042 Timbleben för garntvinning

Foto: Bengt A Lundberg - 1996-01-15

Inskriften lyder:"tinblbein", vilket sannolikt är en bennämning på föremålet, en garnvinda av ben.

fd961127

569116110347:031

Lund

Skåne

Lund

Skåne

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.