Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Kat nr 041 Vantenål av ben : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Kat nr 041 Vantenål av ben

Foto: Bengt A Lundberg - 1996-01-15

Inskriften lyder: Tyd du runorna som På ristade.

fd961201

569116110347:036

Lund

Skåne

Lund

Skåne

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.