Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Bildsten (4) i Gotlands Fornsal : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Bildsten (4) i Gotlands Fornsal

Foto: Bengt A Lundberg - 1998-03-03

Fragment av gotländsk bildsten med runinskrift. Inskriften har förmodligen ingen språklig mening.

ff981636

785531221300:031

Gotland

Gotland

Gotland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Bildristning

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.