Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U464 Edeby : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U464 Edeby

Foto: Bengt A Lundberg - 1999-09-24

Inskriften lyder: "Tora lät resa denna sten efter Rolev, sin son. Gud hjälpe hans ande. Fot ristade."

f9914630

852832012197:036

Vassunda

Uppland

Uppsala

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Vassunda 33:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.