Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

SL0077 Runben : Klicka för att öppna i nytt fönster.

SL0077 Runben

Foto: Bengt A Lundberg - 1999-11-25

Inskriften vars tolkning inte är helt säker lyder: Herra Nikolas. (Herra här sannolikt titel på prästvigd person).

f9916112

952531413121:050

Sigtuna

Uppland

Sigtuna

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.