Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

SL0086 Runben : Klicka för att öppna i nytt fönster.

SL0086 Runben

Foto: Bengt A Lundberg - 2000-01-25

Baksidan av runristat ben.

f9915909

952531413121:019

Sigtuna

Uppland

Sigtuna

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.