Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

SL0091 Runben : Klicka för att öppna i nytt fönster.

SL0091 Runben

Foto: Bengt A Lundberg - 2000-01-25

Tvåsidig ristning med lönnrunor. Inskriften på denna sida har inte kunnat tolkas.

f9915912

952531413121:022

Sigtuna

Uppland

Sigtuna

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.