Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Karlskrona : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Karlskrona

Foto: Pål-Nils Nilsson - Ok�nt datum

Örlogsvarvet, Repslagarebanans gavel. Bilden troligen från omkring 1970.

PNN00150

069233014388:041

Karlskrona

Blekinge

Karlskrona

Blekinge

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Byggnadsverk

Försvarsväsen

Örlogsvarv

Riksintressen

Världsarv

Se följande för relaterad information:

Bebyggelseregistret

SYDKUSTENS ÖRLOGSBAS

Extern Länk

Wikipedia: Repslagarebanan/Karlskrona örlogsbas

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.