Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U1165 Rotbrunna : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U1165 Rotbrunna

Foto: Bengt A Lundberg - 2001-05-30

Inskriften, vars avslutning är med lönnrunor, lyder: Hjälmdis och Torsten reste dessa stenar efter Nocke. Erik högg.

f0112107

156132812934:051

Härnevi

Uppland

Enköping

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Härnevi 46:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.