Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U766-767 Back Norrby : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U766-767 Back Norrby

Foto: Bengt A Lundberg - 2001-05-31

Inskriftensom börjar på U766 och fortsätter på U767 lyder: Gudfast lät hugga två stenar efter Est, sin son, och (efter) sig själv. Livsten ristade runorna efter dem båda, fadern och sonen, dugande män.

f0112508

156132812934:063

Vårfrukyrka

Uppland

Enköping

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Vårfrukyrka 167:1

FMIS Fornsök

Vårfrukyrka 167:2

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.