Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U1125 Krogsta : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U1125 Krogsta

Foto: Bengt A Lundberg - 2004-10-28

RAÄ-nummer: Tuna 216. Krogstastenen är en av Upplands tre kända runstenar med urnordiska runor och den enda som står på ursprunglig plats. Stenen är ristad på två sidor. Inskriften har inte kunnat tolkas i sin helhet, men baksidans text återger troligen ordet stainaz 'sten'. Stenen är svårdaterad, men sannolikt är den inte yngre än ca 600 e. Kr.

085W3688

 

Tuna

Uppland

Uppsala

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Tuna 216

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.