Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Borgholms slottsruin : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Borgholms slottsruin

Foto: Jan Norrman - 1987-04-19

Statligt byggnadsminne Borgholms slottsruin RAÄnr Räpplinge 199:1. Bilden är tagen mot (väderstreck): NV

ND870419_005

Bilden finns även på Photo-CD: 602916223214:077

Räpplinge

Öland

Borgholm

Kalmar

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Bebyggelselämningar

Slott/herresäte

Miljöer

Herrgårds-/slottslandskap

Byggnadsminnen:Statl

Flygbilder

Riksintressen

Naturreservat

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.